Rozvoj společnosti HEKUPLAST

Dotační programy

V této sekci uvádíme přehled projektů, které byly finančně podpořeny v rámci vyhlašovaných dotačních programů Evropské unie a České republiky.

 

PHARE 2003 – Technologie 

Dotační program s jehož finanční pomocí byl realizován nákup strojního zařízení na zpracování plastů.


FOND VYSOČINY

Rok 2006 - nákup periferií ke vstřikolisům
Rok 2007 - nákup regálového systému a manipulační techniky
Rok 2008 - nákup regálového systému